گزارشگران بدون مرز: ایران یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است

گزارشگران بدون مرز پیش از این دولت حسن روحانی را به خاطر عدم تحقق وعده‌های انتخاباتی او در رابطه با آزادی بیان مورد انتقاد قرار داده بود.

سازمان گزارشگران بدون مرز، کشور ایران را در شمار «پنج زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران» دانست و آن را در ردیف کشورهای چین، اریتره، ترکیه و سوریه قرار داد. به خواندن ادامه دهید