تئوری توطئه!

شهباز نخعی

گستردگی رسوایی فساد مالی افشا شده درهفته گذشته، زلزله ای سیاسی درترکیه به وجود آورد که پس لرزه های آن هنوز ادامه دارد. موج های رسانه ای این زلزله آنقدر بزرگ است که هردم برانبوه خبرهای آن افزوده می شود و پرده هایی تازه از ژرفای فساد را به نمایش می گذارد. به خواندن ادامه دهید

Advertisements

عوامل حکومت به خانه نسرین ستوده دستبرد زدند

خبرگزاری هرانا – خانواده ستوده پس از بازگشت از مسافرت شاهد شکسته شدن در منزل، تفتیش و سرقت از منزلشان بودند. به خواندن ادامه دهید