خشم نمایندگان اصول‌گرا از دیدار هیئت اروپایی با ستوده و پناهی

دیدار هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی در ایران خشم برخی از نمایندگان اصول‌گرای مجلس را برانگیخته است. این دیدار در روز جمعه و در اولین روز سفر هیئت اروپایی به ایران انجام شد.