شرکت سپاه گستر؛ نیروی وفاداربه حکومت اسلامی استخدام مینماید

محمد زمانی

mmzاز انجایی که این شرکت ،با اجازه نیروهای وفادار به بقای حکومت اسلامی بنا شده است ،جهت تحکیم این حکومت برای چپاول و غارت ثروت ملی و اسارت مردم ایران نیروی وفادار، با حقوق خوب استخدام می نماید .یکی از اصول این شرکت ،وفاداری به ارمان های دوران طلایی امام ( بخوانید دوران سیاه و تباهی )وهمچنین بیت رهبری و سپاه میباشد .اهداف این شرکت ایجاد لابی برای این حکومت ، اپوزیسیون سازی و رسانه سازی در مقابل نیروهای سکولار، دموکرات و برانداز است به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات

جنگ گرگ ها هرگز نقطهء پایانی نخواهد داشت

کوروش اعتمادی

بسیار دشوار است بطور قطع ارزیابی کرد که اظهارات و مواضع سیاسی اخیر سران جمهوری اسلامی در رابطه با محدودهء فعالیت های هسته ای رژیم و شروط حل بحران سوریه تا چه اندازه واقعی و قابلِ پذیرش برای جامعه بین المللی باشد. نمایشِ میان پرده ای «رهبر» در باب به خواندن ادامه دهید