آغاز انتخابات پارلمانی آلمان برای تعیین دولت جدید

 آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و پر اشتاین‌بروک، از حزب سوسیال دمکرات آلمان، نامزدهای دو اردوگاه اصلی رقیب در هیجدهمین انتخابات پارلمانی آلمان 

در انتخابات پارلمانی آلمان، دو اردوگاه ائتلافی، حول صدراعظم آلمان و اپوزیسیون، به خواندن ادامه دهید