نامه سرگشاده به بان‌کی‌مون: به وضعیت حسین رونقی توجه کنید

نامه ۶۵ تن از زندانیان و بازداشت شدگان سیاسی در تبعید به بان کی مون بابت اقدام زودهنگام برای نجات جان زندانی در حال اعتصاب غذا سید حسین رونقی ملکی.

متن کامل این نامه که در اختیار خودنویس قرار گرفته، به شرح زیر است:

دبیر کل محترم سازمان ملل متعهد جناب بان کی مون
ضمن عرض ادب و سلام
ما زندانیان و بازداشت شدگان سیاسی [سابق] در تبعید نگرانی عمیق خود را نسبت به جان حسین رونقی که از روز ۱۸ مرداد در اعتراض به بی توجهی مسئولان و همچنین حمایت از ابوالفضل عابدینی دست به اعتصاب

غذا زده است اعلام میداریم چرا که او از یکسو، نگران جان عابدینی بوده است که به زندان اهواز منتقل و سپس دست به اعتصاب غذا زده بود و از دیگر سو، نگران جان همه زندانیانی است که بیم ان میرود که همچون دیگر همبندانشان، دیر یا زود باید به شیوه مشکوک جان به جان آفرین تسلیم نمایند به خواندن ادامه دهید