سکولار دموکراسی ; تنها الترناتیو حکومت اسلامی در ایران

محمد زمانی

me in suitدیروز به مطلبی از دوست ندیده بنام امویی در سایت سکولاریسم نو برخوردم ،که در مورد سکولار دموکراسی توضیحی کوتاه ارائه داده بود.ایشان مینویسد اگرچه می‌شود از کسانی که به رنسانسی در باورهای مذهبی رسیده‌اند برای ایجاد سکولار دموکراسی یاری طلبید اما اگر قرار باشد «اِسانس» افکار این عوامل یا افراد به بن‌مایۀ قوانین سکولار دموکراتیک راه یابد، آن وقت، در ایران، چیزی جز باززایی حکومت اسلامی از نوعی دیگر و در زیر لباسی دیگر نخواهیم داشت! به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات

نامه سرگشاده ۵۰ تن از زندانیان و بازداشت شدگان سیاسی در تبعید به دبیر کلّ سازمان ملل متحد جهت محکومیت و پیگیری سریع کشتار در کمپ اشرف

نامه سرگشاده ۵۰ تن از زندانیان و بازداشت شدگان سیاسی در تبعید به دبیر کلّ سازمان ملل متحد جهت محکومیت و پیگیری سریع کشتار در کمپ اشرف

دبیر کلّ محترم سازمان ملل متحد جناب بان کی‌ مون

قبل ازهر چیز با تاسف باید گفت ، خبر فاجعه تراژدیک در کمپ اشرف از یکسو و نیز عدم اتخاذ تصمیم گیری و نتیجه گیری جدی نسبت به این فاجعه هولناک از سوی سازمان ملل متحد از دیگر سو ، تمامی انسانهای آزاده

واقعی‌ و نیز معتقد به حقوق بشری غیر سیاسی به خواندن ادامه دهید