مخالفان سوری خواستار ایجاد منطقه «پرواز ممنوعه» در سوریه شدند

مخالفان سوری خواستار ایجاد منطقه «پرواز ممنوعه» در سوریه شدند
به دنبال رد توافق آمریکا و روسیه از سوی ارتش آزاد

اپوزیسیون سوریه روز یکشنبه، به خواندن ادامه دهید