تهدید به تجاوز جنسی به دختر اوباما از سوی یک «تحلیلگر ایرانی»

تهدید به تجاوز جنسی به دختر اوباما از سوی یک «تحلیلگر ایرانی»
فرقانی گفته است در صورت حمله به سوریه تهدید خود را عملی خواهد کرد

علیرضا فرقانی بخشدار سابق جزیره کیش و از تحلیلگران سیاسی به خواندن ادامه دهید