عکس دست دادن وزیر خارجه دغلکار روحانی با صدام

عکس دست دادن وزیر خارجه دغلکار روحانی با صدام

انصاف نیوز: محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه حدود 12 سال پیش به عنوان معاون، کمال خرازی به خواندن ادامه دهید

برخورد دو اتوبوس در اتوبان تهران- قم بیش از 80 کشته و زخمی برجای گذاشت

برخورد دو اتوبوس در اتوبان تهران- قم بیش از 80 کشته و زخمی برجای گذاشت
به علت ترکیدن لاستیک یکی از اتوبوس ها و انحراف به جهت مخالف

به گزارش خبرگزاری فارس تصادف دو اتوبوس مسافربری درکیلومتر به خواندن ادامه دهید