سوریه: پاشنه اسفندیار ایران

رضا تقی زاده

رضا تقی زادهشکست رهبران ۲۰ اقتصاد بزرگ دنیا در حاشیه اجلاس ادواری سالانه در سنت پطرزبورگ، برای یافتن راه حل سیاسی پایان دادن به جنگ داخلی سوریه، صدای ناقوس جنگ علیه اسد را بلند تر از همیشه ساخته است. با آغاز جنگ موشکی آمریکا علیه اسد، که در شرایط کنونی اجتناب ناپذیر بنظر میرسد به خواندن ادامه دهید

ملاها و واشنگتن؛ خطرات مماشات

شاهین فاطمی

عکس شاهین فاطمیبار دیگر رژیم اسلامی در تهران به پایان خط نزدیک شده است و برای نجاتش حیله نوینی در حال تکوین است. این امکان وجود دارد که اینبار هم با یاری ناخواسته واشنگتن از این تله بگریزد. در وضعیت کنونی که پس از اعمال تحریم های سنگین برملت ایران در طول چند سال اخیرسرانجام رژیم هم از دسترسی به درآمدهای نفتی هنگفت محروم شده است، ناگهان بلند گوهای رژیم علیه تحریم به صدا در آمده اند. فشار به خواندن ادامه دهید