توافق احزاب بزرگ آلمان برای تشکیل دولت ائتلافی

 

دو حزب بزرگ آلمان آخرین دور  گفت‌وگوها را برای تشکیل ائتلاف بزرگ ادامه دادند. سندی که بامداد چهارشنبه آماده شد، کارپایه‌ی همکاری خواهد بود. اکنون توافق‌نامه باید در میان اعضای حزب سوسیال دمکرات به رأی گذاشته شود.

به خواندن ادامه دهید