یک تک پا تشریف می بردید منزل ستار بهشتی!

ف. تابان

آقای خاتمی هنوز یکی از محبوب ترین سیاستمداران ایران است. او در ظرف دو سال حضیض حوزه ی رای گیری دماوند را پشت سر گذاشته و بار دیگر بر قله ی سیاست در ایران نشسته است

این فرود و صعود محصول سرشتی ویژه نیست، به خواندن ادامه دهید