حکومت ورشکسته!

حشمت اله طبرزدی
حشمتاقای روحانی و همکاران ایشان بارها و بارها تاکید کرده اند ؛خزانه ی دولت خالی است،نفت ایران را کمتر می خرند ودر عوض ، مقداری که می خرند ، جنس بی کیفیت تحویل می دهند.
بیکاری و گرانی و تورم بیداد می کند و نرخ هرسه شاخص ، به خواندن ادامه دهید

دیدار هموندان جبهه ملی ایران از عبدالفتاح سلطانی در بیمارستان سینا

دیدار هموندان جبهه ملی ایران از عبدالفتاح سلطانی در بیمارستان سینا .در این عکس بانو دکتر لقا اردلان، کورش زعیم، گیتی پورفاضل، عبدالفتاح سلطانی حضور دارند به خواندن ادامه دهید