جنجال رسانه ای بر سر «توافق تاریخی»: جمهوری اسلامی‌از اینکه توافقی نشد ناراضی است!

کیهانمحمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی آنلاین – ۱۹ آبان ۹۲ – بسیج رژیم برای اینکه «مردم» و «گروه‌های سیاسی» از مذاکرات هیئت هسته ای جمهوری اسلامی‌در ژنو که با یک روز تمدید به مدت سه روز تا روز شنبه ۱۸ آبان ۹۲ ادامه یافت، پشتیبانی کنند فعلا به نتیجه دلخواه حکومت نرسید. به خواندن ادامه دهید

شبح فاشیزم بر فضای سیاسی آینده کشور

عباس خرسندی
هنگامی سطح آگاهی و دانش جامعه ای نسبت به اجتماع و محیط زندگی و پیرامون جهان عمق نداشته باشد، این باورهای اعتقادی و توده ای است که عمیق می شود، وضعیت بد، این است که پیشگامان روشنفکری آن جامعه نتوانند ایده ای ارائه نمایند که مسیر جامعه را از موقعیت موجود به خواندن ادامه دهید