دخیل بستن به امامزاده اوباما!

شهباز نخعی

ناکام ماندن مذاکرات هسته ای هفته گذشته در ژنو، با دخالت و مخالفت دقیقه 90 فرانسه، که کاسه- کوزه توافقی که حکومت آخوندی به آن دل بسته بود را به هم ریخت، بر سران و پایوران نظام بسیار گران آمده است. با آن که جان کری وزیرامورخارجه امریکا بیش از یک بار گفت به خواندن ادامه دهید

آیا فرانسه کارشکنی کرد؟

رضا حسین بر

بسیاری از کسانی که می خواهند رژیم جمهوری اسلامی به بقای همراه با کشتار خود ادامه دهد، سخت از رویکرد مذاکراتی فرانسه عصبانی هستند و آن کشور را متهم می کنند که با اسراییل و عربستان سعودی هم موضع شده است و این موضوع را طوری مطرح می کنند که انگار این دو کشور از جمهوری اسلامی هم بسیار بدترند. به خواندن ادامه دهید