پيام پرستو فروهر به مناسبت اعلام ممنوعيت برگزارى مراسم سالگرد فروهرها توسط وزارت اطلاعات

برای آگاهی!
عکس فروهرهایکم آذرماه، پانزدهمین سالگرد قتل فجیع داریوش و پروانه فروهر فرامی‌رسد.
در روز چهارشنبه ۲۲ آبان‌ماه به روال سال‌های پیش به ایران آمدم تا امسال نیز این روز تلخ را در این سرزمین به سر کنم که جایگاه یادها، تلاش‌ها و آرزوهای پدرومادرم است، سرزمینی که همواره بیش از جان دوستش داشتند. به روال این سال‌ها سماجت و امید توشه‌ی به خواندن ادامه دهید

آن چه که در صد روز اول روشن شد!

تقی روزبه

آزادی هم چنان در ُکماست و عدالت هم چنان زخمی است!
این روزها دولت روحانی بر طبق آن چه که در کارزارانتخاباتی اش وعده داده بود مشغول تهیه بیلان صدروز اول خوداست. اما براستی او چه چیزی را می خواهد گزارش بدهد؟ ویرانه ای را که تحویل گرفته است؟ یا ردیف کردن مشتی ادعاهای واهی پیرامون دست به خواندن ادامه دهید

باور به قانون و قانونمندی

حسن درشتی

darashtiپس از اجرای سیاست مزورانه غرب وشرق در رابطه با نابودی ایران در سال 1357 (1979) و جایگزینی و بر قراری یک رژیم مزدور(جمهوری اسلامی در ایران) که نمایندگی سیاستهای استعماری هر دو قدرت استثمارگر جهانی را بعهده داشته و دارد، به خواندن ادامه دهید