ضرورت تقویت جنبش سکولار دموکراسی

محمد زمانی

me in suitجنبش به معنی گرد امدن افرادی برای اهداف و منافع مشترک است که ، هدف اصلی ان ایجاد یک تحول اساسی و تغییرات کلی است .در این جنبش ها از صد نفر تا میلیون ها نفر میتوانند فعال باشند.در جوامع بسته مثل حکومت اسلامی ، معمولا این جنبش ها به صورت زیر زمینی فعالیت به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات

واژه ای که از آن خون می چکد

اسماعیل نوری علا

esmail noorialaدر اول آبان ماه 1392، روزنامهء بهار چاپ تهران، مقاله ای را به قلم دکتر علی اصغر غروی، عضو شورای مرکزی و مسئول شاخهء اصفهان تشکل مذهبی نهضت آزادی ایران، در صفحهء اول خود منتشر کرد با عنوان: «امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟» و اين مطلب به خواندن ادامه دهید