تلاش برای ایجاد دموکراسی در ایران با محمد زمانی از سیمای رهایی قسمت دوم

در این برنامه هفتگی به تحمیل ،هزینه های هسته ایی برای مردم ایران توسط حکومت اسلامی و همچنین در خصوص اهمیت سکولاردموکراسی برای اینده ایران اشاره شده است .درابتدا به دستگیری کارگران پلی اکریل اصفهان و اعتصاب انها و امپراطوری و ثروت خامنه ایی رهبر حکومت اسلامی اشاره شده است و همچنین به نامه حشمت اله طبرزدی به اقای اولاند ریس جمهور فرانسه و حمایت از تفکر ایشان، که سکولار دموکراسی است را میتوانید مشاهده نمایید  .پاسخ به ایمیل مخاطبان بخشی از این برنامه است.در اول این برنامه ویدئویی از اعتراض به اعدام های اخیر در ایران و محکوم کردن حکومت اسلامی در هامبورگ المان پخش میشود .

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو

با تسلیم هسته ای؛ رژیم اسلامی ضعیف تر می شود

حشمت اله طبرزدی

حشمتاگر چه در گام اول توافق هسته ای،رژیم اسلامی حاکم بر ایران اجازه یافت به غنی سازی اورانیویوم زیر 5 در صد، در داخل کشور ادامه دهد، اما با مطالعه ی متن قرار داد مشخص می شود که اگر رژیم به متن توافق یا بهتر بگویم« تسلیم نامه» زیر فشار تحریم ها ، متعهد بماند، به خواندن ادامه دهید