رهبر مافیای شکر روزنامه نگاران را تهدید کرد

عکس مکارم شیرازیصدا و سیمای رژیم: آیت الله مکارم شیرازی هشدار داد: اگر مطبوعاتی ها اصلاح نشوند افشاگری می کنم.

این مرجع تقلید با اشاره به مطالب منتشره شده در برخی از مطبوعات کشور تاکید کرد: در خیزش هایی که در برخی مطبوعات بوجود آمده، خطراتی را می بینم و الان سربسته می گویم و اگر اصلاح نشوند به صورت علنی بیان خواهم کرد . به خواندن ادامه دهید