نقدی برانحصارطلبی نوری علا و کورش اعتمادی در جنبش سکولاردمکراسی

محمد زمانی

mmzمن شخصا بر این باور هستم ،که جنبش سکولاردمکراسی به راه خود ادامه خواهد داد و این پیوند در داخل و خارج بیش از هر زمان دیگری احساس میشود و این جنبش نیازی به افراد خودکامه و انحصار طلب ندارد .حتی در یک هفته پیش خواستار کناره گیری اقای نوری علا از جنبش شدم ،که باعث واکنش و تعلیق برخی افراد شد . به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات