دکتر ملکی: مشعل آزاديخواهی خاموش شدنی نيست

دکتر محمد ملکی‌ در بیانیه ای به موج جديد زندانی‌ کردن آزادیخواهان در ایران اعتراض کرد و خطاب به سران رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی نوشت: مطمئن باشيد در صورت ادامه اين اعمال سرنوشتی‌ بهتر از ديگر نظامهای‌ استبدادي در انتظارتان نخواهد بود. به خواندن ادامه دهید

Advertisements
گالری

نه به حکومت اسلامی در خصوص شرکت نمایندگان ایران در کنفرانس مونیخ در 12 بهمن 92

این گالری شامل 10 عکس است.

عدد 625 تعداد اعدام شدگان از زمان روحانی بنفش است .در این اکسیون از همه طیف های سیاسی در هوای سرد و بارانی هامبورگ شرکت کرده بودند و چندین بیانیه به خاطر شرکت حکومت اسلامی در کنفراس امنیتی مونیخ و … به خواندن ادامه دهید