اعلامیه جبهه دموکراتیک ایران برون مرز بمناسبت 22 بهمن

فراخوان مهندس حشمت اله طبرزدی به سازمانها ، احزاب و شخصیتهای مدافع حقوق مردم ایران

همان گونه که اگاهید ,حاکمان بی کفایت و ماجراجو,با پیگیری سیاست های ضد مردمی و تصمیمات بر نامه های زیان آور ضد ملی که صرفا در جهت تامین منافع ایدیولوژیک و مادی نظام مستبد جمهوری اسلامی و سیستم دلالی وابسته به ان است ,کشور و ملت را در ورشکستگی کامل اقتصادی,اجتماعی و سیاسی فرو برده است. به خواندن ادامه دهید