تلاش برای ایجاد دموکراسی در ایران با محمد زمانی قسمت نهم از سیمای رهایی

در اول این برنامه ویدئویی به اسم 625 پخش شده است که نشانگر تعداد اعدامها از زمان روی کار امدن دولت روحانی در ایران است .در ادامه برنامه به همبستگی در عمل برای گذار از

حکومت اسلامی و فراخوان جدید حشمت طبرزدی از زندان حول اشتراکات بر علیه حکومت اسلامی در ایران اشاره شده است .همچنین روی سخن با مردم و الیت جامعه در خصوص اتحاد را میتوانید مشاهده نمایید . به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو