سبد تکدی گری؛ هدیه دولت تدبیر و امید

کتایون آریایی

Foto: ‎واقعیتی تلخ از ........حال و روز شما ایرانیان در این انتخابات!‎

 

به نام آن که انسان را اشرف مخلوقات آفرید ولی همان انسان به دست هم نوعش خوارو ذلیل گشت .سال ها یکی پس از دیگری با نام های مختلف از پی هم می گذرند، نام هایی که از سوی رهبری جامعه تعیین می شود و ظاهرا فقط در حد شعاری است که بر روی بیلبورد های در خیابان ها نصب می شود و یا در رسانه های مختلف و یامسئولین برای چرب زبانی در گفتگوها به کار می رود. به خواندن ادامه دهید