حماسه زنان در شاهنامه فردوسی همراه با سعید اوحدی از سیمای رهایی


حماسه زنان در شاهنامه از سيماى رهايى ، اين جستار نخست به انديشه اوستايى كه در يشتها و يسنا و سروده هاى گاتها و ستايشى كه از ايزدبانوان شده و سپس به ديدگاه فردوسى و نگرش او به همسر خود اشاره شده است، اين سلسله گفتار با ارنواز و شهرناز آغاز و با پوراندخت و آزرميدخت به پايان ميرسد ، با ما همراه باشيد. به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو