افزایش تاثیر اپوزیسیون بر افکار عمومی در ایران

013نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد استفاده اپوزیسیون جمهوری اسلامی از فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش مؤثری بر تغییر افکار عمومی جامعه ایران داشته و از سوی دیگر محدودیت‌هایی را به منظور مقابله برای نظام ایجاد کرده است.

نتایج این تحقیق که «بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فعالیت براندازی اپوزیسیون غیرقانونی جمهوری اسلامی ایران» نام دارد در آخرین شماره٬ فصلنامه علمی- پژوهشی «امنیت‌پژوهی» متعلق به ارتش جمهوری اسلامی منتشر شده است. به خواندن ادامه دهید