گفتگوی رادیو فرهنگ با محمد زمانی در خصوص بیانیه زندانیان سیاسی و حمایت از جنبش ها در ایران

http://radiofarhang.nu/index.php/radio/2015-02-18-11-38-05/item/1275-1394

درود و مهر بسيار ، در ششمين روز از ماه اردييبهشت در گفتگويى راديويى همراه شدم با  محمد زمانى سخنگوى جبهه دمكراتيک و در پيرامون بيانيه از زندان در مورد حمايت از جنبش هاى كارگرى و معلمين و همچنين كارزار نه به اعدام و سرانجام چشم انداز بحران در منطقه و بويژه موضعگيريهاى عربستان و ايران بر عليه يكديگر ، سعید اوحدی (رادیو فرهنگ)
به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو