حشمت طبرزدی دبیر کل جبهه دمکراتیک ایران ; ما ملت ایران باید تصمیم بگیریم

حشمتنمی دانم از کجا باید شروع کنم، فاجعه از بس بزرگ است بیانش نیز مشکل است. حتی سردمداران حکومت که خود عامل اصلی فساد و تباهی کشور هستند، زبان به اعتراض باز کرده و اظهار می دارند: “فساد همه جا را گرفته است”. رقم های بسیار کلان دزدی، اختلاس، رشوه و چپاول به اندازه ای تکرار شده که بیان آن به صورت عادی در آمده است. در سال 1373 که اولین بار از طریق هفته نامه پیام دانشجو اختلاس 123 میلیاردی را افشا کردیم، جامعه تکان خورد و برنهادهای حکومتی شوک وارد شد. به خواندن ادامه دهید