گفتگوی مهدی ذولفقاری با عباس خرسندی و محمد زمانی در رادیو پویا


گفتگوی مهدی ذولفقاری از رادیو پویا در برنامه گفتمان،با عباس خرسندی و محمد زمانی در خصوص مواضع جبهه دمکراتیک ایران و همچنین اصلاح نشدن حکومت اسلامی و راهکار اساسی برای تقویت جنبش ها برای گذر از حکومت توتالیتر مذهبی در ایران ،اشاره شده است .قسمت اول به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو