گفتگوی مهدی ذولفقاری با عباس خرسندی و محمد زمانی در رادیو پویا (قسمت دوم )

http://www.byoaudio.com/play/WjMp4VJ4

گفتگوی مهدی ذولفقاری از رادیو پویا در برنامه گفتمان،با عباس خرسندی و محمد زمانی در خصوص مواضع جبهه دمکراتیک ایران و همچنین اصلاح نشدن حکومت اسلامی و راهکار اساسی برای تقویت جنبش ها برای گذر از حکومت توتالیتر مذهبی در ایران ،اشاره شده است .در این گفتگو به راهکارهای اساسی در خصوص گذر از حکومت اسلامی و خواسته های مردم پرداخته شده است .قسمت دوم به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو