پیام جبهه دمکراتیک ایران به دهمین کنگره حزب مشروطه در هامبورگ توسط محمد زمانی

در این کنگره از جبهه دمکراتیک ایران شاخه برون مرز به دبیر کلی مهندس حشمت طبرزدی توسط حزب مشروطه ایران دعوت به عمل امده بود .در دهمین کنگره حزب مشروطه پیام جبهه دموکراتیک ایران توسط محمد زمانی عضو شورای هماهنگی جبهه خوانده شد….30.08.2014 به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو