شمار طرفداران حکومت آخوندی!

شهباز نخعی

شهباز نخعی22ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی- سیاسی، واقع شدن در چهارراه حوادث دنیا و دروازه پیوند غرب و شرق، در درازای تاریخ کهن خود شاهد هجوم، یورش و اشغالگری بیگانگان بسیاری بوده است. به عنوان مهم ترین اینها می توان از حمله اسکندرمقدونی، هجوم اعراب، حمله مغول و یورش اشغالگرانه آخوندهای تازی منش ضد ایرانی یادکرد که به ناحق نام «انقلاب» برآن نهاده شد. به خواندن ادامه دهید