مخالفت آلمان با تشکیل حکومت مستقل کرد در شمال عراق

المان2222فرانک والتر اشتاین‌مایر، وزیر امور خارجه آلمان، با تشکیل یک حکومت مستقل کرد در شمال عراق مخالفت کرد. وی گفت چنین اقدامی منطقه را بی‌ثبات‌تر می‌کند و به تنش‌های تازه‌ای با همسایگان عراق می‌انجامد. به خواندن ادامه دهید