بیانیه جبهه دمکراتیک ایران برون مرز;از حقوق مسلم کارگران ایران حمایت کنیم

لوگو جبهه دمکراتیک .....روز جهانی کارگر در حالی برگزار می شود که کارگران و زحمتکشان ایران از حداقل معیشت و حق زندگی طبیعی محروم شده اند. بحران روز افزون اقتصادی و سیاسی حاصل از سیاستهای ضد کارگری حکومت جمهوری اسلامی بیشترین آسیبهای جدی را بر پیکر این طبقه اجتماعی وارد کرده است، بگونه‌ای که زندگی روزمره آنان را با خطر معیشتی روبرو ساخته است. به خواندن ادامه دهید