تلاش برای ایجاد دموکراسی در ایران با محمد زمانی قسمت دهم از سیمای رهایی

در این برنامه به بحران کریمه در اکراین و حمله به بند 350 اوین به زندانیان سیاسی اشاره شده است .در ادامه  پیام حشمت طبرزدی دبیرکل جبهه دمکراتیک ایران در خصوص محکوم کردن سرکوب زندانیان سیاسی در بند 350 را میتوانید مشاهده نمایید و همچنین رویکرد دوگانه اصول گرایان و اصلاح طلبان در خصوص حقوق مردم و منافع ملی از موضوعات دیگر این برنامه است . به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو