ضرورت بازنگری «الگوی مبارزاتی» جنبش سیاسی سال 88، هماهنگی عملی، همبستگی

عباس خرسندی

عباس خرسندیبازنگری جنبش سال 88 از این نظر اهمیت دارد که با واکاوی آن مسائل پنهان در آن مطرح و مورد بررسی مجدد قرار گیرد. اهمیت تغییر مسیر جنبش سیاسی بر اساس دلایلی است که در خود جنبش نهفته است، اما همواره تلاشهایی صورت گرفته است تا این دلایل کتمان بماند. به خواندن ادامه دهید