حشمت طبرزدی و محمد سیف زاده ; سال ۹۳، سال حقوق بشر

طبرزدی و سیف رادهگرچه منزل بس خطرناک است و مقصد ناپدید
هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور
حقوق بشر پاشنه آشیل جمهوری اسلامی است و جامعه و حکومت را در مسیر سرنوشت ساز تاریخی قرار میدهد.. به خواندن ادامه دهید