بیانیه جبهه دمکراتیک ایران برون مرز ; حکم اعدام ریحانه جباری را متوقف کنیم

ریحانه جباریبار دیگر ماشین اعدام رژیم ولایت فقیه بر آن‌ است که جان انسان دیگری را بگیرد. اینبار تحت عنوان قصاص، قوه قضائیه رژیم قصد دارد که حکم اعدام ریحانه جباری را این سه شنبه ۲۶ فروردین ماه اجرا کند. به خواندن ادامه دهید