سکولار دموکراسی ; تنها الترناتیو حکومت اسلامی در ایران

محمد زمانی

mmzدیروز به مطلبی از دوست ندیده بنام امویی در سایت سکولاریسم نو برخوردم ،که در مورد سکولار دموکراسی توضیحی کوتاه ارائه داده بود.ایشان مینویسد اگرچه می‌شود از کسانی که به رنسانسی در باورهای مذهبی رسیده‌اند برای ایجاد سکولار دموکراسی یاری طلبید اما اگر قرار باشد «اِسانس» افکار این عوامل یا افراد به بن‌مایۀ قوانین سکولار دموکراتیک راه یابد، آن وقت، در ایران، چیزی جز باززایی حکومت اسلامی از نوعی دیگر و در زیر لباسی دیگر نخواهیم داشت! سکولار دموکراسی به انواع و اقسام الوان مذهبی و ایدلولوژیک می گوید در کار ادارۀ مملکت دخالت نکنید، زیرا جانبدارانه و ضد حقوق بشر عمل می کنید! بگذارید خیالتان را راحت کنم آقایان و یا شاید خانم ها: سکولار دموکراسی یعنی نوع حکومت «سکولار» و «دموکراتیک» که راه را بر «علم سیاست» و علم مملکت داری می گشاید، قانون اساسی دموکراتیک «علمی» و «عرفی» ایجاد می کند، قوانین «حقوق بشر» را مرعی می‌دارد به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات