دربارهء تحریم و فلاکت اقتصادی واقعیت را به مردم بگویید!

الهه بقراط

در این سی و چهار سال جمهوری اسلامی تجربه شد که برخی مفاهیم و رویدادها نه با آن نام و مشخصاتی که واقعا هستند، بلکه با اسامی مستعار و تحریف به افکار عمومی معرفی می‌شوند. در این میان، جنجالی که ا

خیرا بر سر تحریم‌ها و لغو آن به راه افتاده، همراه با نامه‌نگاری‌های هدایت شده از سوی لابی‌های داخلی و خارجی محافظ رژیم، و رسمیت یافتن ریاست جمهوری اسلامی شیخ حسن روحانی دامنه گسترده‌تری یافته و هر یک از طرفین تلاش می‌کنند فعالیت‌های یکدیگر را خنثی کنند بدون آنکه کسی به دنبال یک راه حل اساسی چه در خود رژیم و چه ورای آن باشد. مسئله اما روشن‌تر از آن است که بتوان چشم خود را با دستاویزهای عوام فریبانه بر آن به خواندن ادامه دهید