روسیه سپر جنایات بشار اسد شده است

آمریکا: روسیه سپر جنایات بشار اسد شده است

رژیم سوریه نمی‌تواند خود را پشت روسیه پنهان کند

وزارت خارجه آمریکا می‌‌گوید، نباید اجازه داد که مقاومت روسیه برای تصویب قطعنامه برای اقدام عملی علیه سوریه، به سپری برای رژیم بشار اسد بدل شود. در این میان ارتش سوریه ستاد فرماندهی خود را به محل دیگری منتقل کرده است.

به گزارش رادیو آلمان، جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد بدون مشورت درباره پیش‌نویس قطعنامه بریتانیا در مورد اقدام عملی علیه رژیم سوریه پایان یافت.

پیش‌نویس قطعنامه علیه رژیم سوریه که روز چهارشنبه (۲۸ اوت/۶ شهریور) از سوی بریتانیا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شده بود، چنان‌که انتظار می‌رفت، با مخالفت شدید روسیه مواجه شده است. ولی آمریکا می‌گوید، رژیم بشار اسد نمی‌تواند خود را پشت سپر به خواندن ادامه دهید