نامه پنجاه و پنج زندانی سیاسی تبعیدی به اوباما: با نظام ایران سازش نکنید

w1024_n_s۵۵ نفر از زندانیان سابق سیاسی که اینک در تبعید به‌سر می‌برند، با اشاره به انتخاب یک «جنایت‌کار» به عنوان وزیر دادگستری، از اوباما خواسته‌اند با نگاهی به وضع حقوق بشر در ایران، با نظام ایران سازش نکند.