نامه ۴۲ تن از زندانیان و بازداشت شدگان سیاسی سابق به دفتر سازمان ملل در ترکیه

نامه ۴۲ تن از زندانیان و بازداشت شدگان سیاسی سابق در بیرون از مرز به دفتر سازمان ملل در ترکیه به حمایت از پناهجویان اعتصاب کننده غذا و فرشته ناجی حبیب زاده

مسئولین محترم کمیساریای عالی‌ پناهندگان سازمان ملل متّحد در ترکیه ،
احتراما ما تعدادی از روزنامه نگاران و کنشگران حقوق بشری و سیاسی زندانی سابق در ایران و ساکن فعلی‌ برون مرزی در آمریکا ، اروپا و کانادا با خبر شدیم که چندین تن‌ از مهاجرین ژورنالیست و سیاسی هموطن ما چون علی‌ کریمی‌ ، سهیلا بیهقی ، یوسف خیر خواهی ، شیلان کریمی‌ ، کی‌ چی‌ براهووی و فرشته ناجی حبیب زاده ، به جهت سالها بلاتکلیفی و یا عدم قبولی پناهندگی از سوی آن سازمان در ترکیه ، به ناچار دست به اعتصاب غذای خشک و تر زدند به خواندن ادامه دهید