از حقانیت جنبش سبزدفاع کنیم

حشمت طبرزدی

در این مدتی که در مرخصی مشروط به سر می برم، بارها و بارها شاهد حمله به حقانیت جنبش سبز و رهبران ان بوده اما به این امید که کسانی که درست یا نادرست خود را سخنگویان و بانیان رسمی این جنبش جا زده اند از حقانیت ان در برابر این حملات دفاع نمایند اما صدایی نشنیدم . حرف اصلی مخالفین یا سرکوبگران اصلی جنبش سبز، که از مراکز متعدد قدرت به گوش می رسد ، این است که شما که می دانستید که تقلب نشده و حتا در جلسات خصوصی خود نیز این حرف را تکرار کردید، ولی دست به اردوکشی خیابان زدید و مردم را به خیابان کشیدید و عده ای را به کشتن داده و نظام را به چالش جدی کشاندید و ابروی ان را بردید؟ به خواندن ادامه دهید

لاشهء اصلاحات و ریاکاری آخوندی!

Nasser-Asghariناصر اصغری

به دنبال انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری اسلامی، جناح «اصلاح طلب» رژیم که ماتم گرفته بود، جان تازه ای گرفته و لاشهء «اصلاحات تدریجی و گام به گام رژیم اسلامی» را از تابوت بیرون کشیده و ذوق زده به دور این لاشه خیالاتی مجددا به ریاکاری و عوامفریبی مشغول شده اند. دلیل این ذوق زدگی هم «روزنه ای برای امکان ادامهء اصلاحات» عنوان شده است. یکی از نوشته هایی که سعی کرده به این موضوع جنبه تئوریک بدهد، نوشته ای است از به خواندن ادامه دهید