عباس خرسندی در تلویزیون اندیشه ;جمهوری اسلامی پاسخگوی مطالبات مردم نیست

گفتگوی سوزی یاشار مجری برنامه اوای مردم در برنامه افق از تلویزیون اندیشه با عباس خرسندی دبیر جبهه دمکراتیک ایران شاخه برون مرز .جبهه دمکراتیک ایران خواهان گذر از جمهوری اسلامی است . به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو