یوکیو آمانو ؛ رژیم ايران همکاری نمی کند

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته رژیم ایران به بازرسان سازمان ملل اجازه نداده به منظور بررسی اتهام های مربوط به اینکه تهران برنامه ای پنهان برای توسعه سلاح هسته ای داشته است، با دانشمندان و افسرانش گفتگو کنند. به خواندن ادامه دهید