حشمت طبرزدی در برنامه پویش;اپوزیسیون باید در مقابل حکومت منسجم شود

پويش
عنوان برنامه ايست در تكاپوی پاسخ به طرح پرسشهای جاری، يك برنامه سياسی برای دريافت و شناخت از آنچه‌ را كه در بستر زمان جريان دارد و آنچه‌ را كه بايد حادث شود . موضوعات بر اساس نياز از چنين فرايندی برگزيده ميشوند .در این برنامه حشمت طبرزدی به سوالات سیروس ملکوتی پاسخ میدهد . به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو