جزئیات تکاندهنده دزدی و غارت در بنیاد شهید

ارقام فساد در بنیاد شهید، بزرگتر از تامین اجتماعی
گزارش ۵۰۰ صفحه ای به ۱۴ صفحه کاهش یافت

فشار از همان روزهای نخست چاشنی کار بود. ابتدا پیامک‌های تهدیدآمیز و گاهی اصرار برای دیدار با نمایندگان. حالا که گزارش تحقیق‌وتفحص از بنیاد شهید، پیچ‌های آخر را پشت‌سر گذاشته و قرار است به همین زودی‌ها در صحن قرائت شود، فشارها بیشتر شده است. به خواندن ادامه دهید