هشدار صریح معلمان به حاکمیت در خصوص وضعیت فرهنگیان

لطیف روزیخواه (فعال صنفی معلمان)

دولتمردان باید بدانند تلاش برای پاک کردن صورت مسله دامن زدن به آتش زیر خاکستر است

همانگونه که مردم عزیز ایران و دولتمردان واقفند جامعه فرهنگیان ایران از فهیم ترین و منطقی ترین و مدنی ترین قشر جامعه بشمار میرود. بر همین اساس در سالهای اخیر فعالیتها واعتراضات صنفی فرهنگیان بصورت کاملا مدنی و قانونی و بدور از هرگونه خشونت و گرایشات سیاسی بوده است .البته همواره خواهان یک جامعه آزاد و دموکراتیک بوده است. در عین حال کانونهای صنفی فرهنگیان و شورای مرکزی تشکلها همواره خود را از جناح بندی های سیاسی دور نگه داشته است. به خواندن ادامه دهید